خدمات

لوله

لوله

متریال: كربن استیل، استنلس استیل و آلوی استیل


مدل: بدون درز ( مانیسمان) – درزدار و ERW , EFW , SAW , LSAW

شیرآلات

شیرآلات

متریال:كربن استیل ، استنلس استیل و آلوی استیل


مدل: توپی ، سوزنی ، كشویی ، یكطرفه (خودكار) ، پروانه ای ، صافی ، چاقویی و ...

اتصالات جوشی

اتصالات جوشی

متریال:كربن استیل ، استنلس استیل و آلوی استیل


مدل:زانو ، سه راه ، تبدیل هم مركز و غیرهمركز

اتصالات فشار قوی ( فورج)

اتصالات فشار قوی ( فورج)

متریال: كربن استیل ، استنلس استیل و آلوی استیل


مدل:زانو ، سه راه ، تبدیل بصورت ساكت و دنده دار

فلنج

فلنج

متریال: كربن استیل، استنلس استیل و آلوی استیل


مدل:گلودار ، كور ، اسلیپون ، دنده دار ، ساكت ولد ، ...

پیچ و مهره و ترمومتر

پیچ و مهره و ترمومتر

متریال: كربن استیل ، استنلس استیل و آلوی استیل


گرید مواد: B7/2H, B7M / 2HM, L7 / GR/4, B8

گسکیت

گسکیت

متریال: كربن استیل ، استنلس استیل


مدل:SPIRAL WOUND, RING JOINT